Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken, hoe we die verzamelen en verwerken en waarom we dat doen. Wij nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus en zetten ons in om hun vertrouwen te behouden door hun informatie op een transparante en verantwoordelijke manier te verwerken.

We hebben dit Privacybeleid opgesteld in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR), een verordening van de Europese Unie (EU) die op 25 mei 2018 van kracht werd. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wij verzamelen en verwerken, ongeacht of u een gebruiker bent van onze website, producten of diensten.

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

Contactgegevens: Wij verzamelen en verwerken uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.

Loggegevens: Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij automatisch informatie over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres, browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek.

Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke informatie op de volgende manieren:

Rechtstreeks van u: Wanneer u met ons communiceert verzamelen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Automatisch via onze website: Wij verzamelen en verwerken automatisch loggegevens wanneer u onze website gebruikt.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke informatie om de volgende redenen:

Om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren: Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u te voorzien van de producten en diensten die u aanvraagt en om uw ervaring met onze website te verbeteren.

Om met u te communiceren: Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over uw contact aanvragen, om u updates te sturen over onze producten en diensten en om te reageren op uw vragen.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verzoeken.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, of zoals vereist door de wet. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we ze veilig verwijderen of vernietigen.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie zeer ernstig en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Uw rechten

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht op toegang: U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken.
  • Het recht op rectificatie: U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken corrigeren.
  • Het recht op wissen: u hebt het recht om dit te verzoeken.